Nasze ubezpieczenia dla firm

Renault Finansowanie to nie tylko rozwiązania finansowe, ale również ubezpieczenia samochodów finansowych

Ubezpieczenie od utraty zysku

Ubezpieczenie samochód zastępczy

Pakiet „Samochód Zastępczy” zapewnienia mobilność w przypadku awarii, wypadku, kradzieży lub szkody całkowitej.* Pakiet przygotowany wraz z AXA Assistance dostępny jest dla Klientów korzystających z umowy leasingu Renault Finansowanie. W ramach pakietu możesz skorzystać z:

 

 • Samochodu zastępczego do 30 dni (w określonych przypadkach)
 • Ubezpieczenia Opon
 • Concierge Moto

Nasze ubezpieczenia samochodu firmowego

Prowadź ze spokojem swoją działalność zawodową dzięki RCI Bank. Pomożemy Ci w razie awarii lub wypadku, ale także ułatwiamy obsługę techniczną Twojego samochodu firmowego.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Prowadź ze spokojem swoją działalność zawodową dzięki pakietom ubezpieczeniowym oferowanym

Pakiety komunikacyjne w naszych programach obejmują zakresem: OC, AC, NNW, ZK oraz Assistance w Ergo Hestia, Car Assistance w Allianz i PZU Pomoc w Drodze w PZU S.A.*

 

Zalety:

 • Zniesiony udział własny w szkodach AC
 • Bezgotówkowe naprawy powypadkowe i szybki serwis likwidacyjny
 • w naprawach pojazdu w Autoryzowanych Serwisach Renault
 • Bogaty zakres w ramach Car Assistance Auto Pomoc, między innymi:
      - Samochód zastępczy na czas naprawy
      - Pomoc w nagłych przypadkach, np. gdy zabraknie paliwa, zawiedzie akumulator, przestaną działać światła bądź zatrzasną się kluczyki
      - Gdy awaria samochodu lub wypadek nie pozwolą na dalszą kontynuację podróży otrzymamy pomoc w dalszej jej organizacji, na przykład: samochód zastępczy, pokrycie kosztu hotelu, holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu

Oferta dla firm

Niezależnie od tego czy wybrałeś samochód z opcją finansowania czy bez, powinieneś zadbać o niego, obejmując jednym z ubezpieczeń przygotowanych dla Ciebie przez RCI Banque.

Oferta utraty finansowej GAP dla leasingobiorców

Zabezpiecz się przed stratami finansowymi w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu firmowego, korzystając z naszych ubezpieczeń od straty finansowej, stworzone we współpracy z Cardif Assurances Risques Divers S.A.. Stanowią one uzupełnienie odszkodowania Twojego ubezpieczyciela samochodowego.

 

GAP Finansowy (SF)

W przypadku całkowitej szkody, czyli w przypadku zniszczenia lub kradzieży samochodu, ubezpieczenie pomaga wyrównać poniesioną stratę finansową poprzez pokrycie różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu a zobowiązaniem leasingowym.

 

GAP Fakturowy (RTI)

W przypadku całkowitej szkody, czyli w przypadku zniszczenia lub kradzieży samochodu, ubezpieczenie pomaga wyrównać poniesioną stratę finansową, aby Klient nie odczuł różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

 

GAP MIX

W przypadku zniszczenia lub kradzieży samochodu, ubezpieczenie pomaga wyrównać poniesioną stratę finansową, aby Klient nie odczuł różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

Oferta ubezpieczenia na życie dla leasingobiorców

Aby uzyskać gwarancję bezpieczeństwa finansowego w przypadku hospitalizacji, nieszczęśliwych wypadków czy niezdolności do pracy, zapoznaj się z naszą ofertą ubezpieczeń dla leasingobiorców, stworzoną we współpracy z MetLife TUnŻiR S.A..*

 

Proponujemy dwa rozwiązania:

 

Bezpieczny Leasing

Bezpieczny Leasing+

Które dają Ci możliwość spłaty pozostałego kapitału z odsetkami w przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do pracy lub spłaty 8 miesięcznych czynszów leasingowych w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego. 

Oferta ubezpieczeń dla kredytobiorców

W przypadku szkody, pokryj wysokość kredytu i zapewnij wypłacalność pozostałego należnego kapitału lub jego miesięcznych rat dzięki naszym ubezpieczeniom dla kredytobiorców.

 

Proponujemy kilka rodzajów ubezpieczeń:

 

RCI Bezpieczny Kredyt, oferta przygotowana we współpracy z MetLife TUnŻiR S.A, zakłada całkowitą spłatę salda zadłużenia (według stanu na dzień zdarzenia ubezpieczeniowego) z umowy kredytowej w przypadku uznania trwałej niezdolności do pracy lub w przypadku śmierci lub spłatę do 15 rat kapitałowo-odsetkowych przypadku czasowej niezdolności do pracy.*

 

Utrata pracy/bezpieczne rachunki obejmuje ryzyko utraty środków, z których finansowane jest spłacanie kredytu.*

 

Ubezpieczenie straty finansowej GAP MTE 20% to świadczenie, które pomaga sfinansować zakup kolejnego auta w przypadku zniszczenia ubezpieczonego pojazdu.*

 

* Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia klient powinien zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.

Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia leasingobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie korzystających z „Bezpieczny Leasing", a w szczególności z zapisami dotyczącymi wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.

Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „Bezpieczny Kredyt", a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 61. dnia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia zależy od wieku kredytobiorcy.

Utrata pracy zachodzi, kiedy zostaniesz zwolniony w trybie wypowiedzenia lub za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika (np. upadłość firmy, likwidacja stanowiska pracy); świadczenie przysługuje w razie, kiedy nabędziesz status bezrobotnego wraz z prawem do zasiłku.

Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „Bezpieczny Kredyt", a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Zakres ubezpieczenia zależy od wieku kredytobiorcy. Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 61. dnia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego. Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW „Ochrona Zarobków” o indeksie SWU RCI Bank OZ/01 a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ GAP MTE 20% (INDEKS SWU RCI Bank GAP/02) oraz SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KORZYSTAJĄCYMI NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ GAP (INDEKS RCP GAP/01) a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Wszelkie informacje uzyskasz na miejscu u Autoryzowanego Partnera Renault. W razie zakupu samochodu w Kredycie Renault istnieje możliwość finansowania składki ubezpieczeniowej. Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia klient powinien zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.

Renault dla biznesu to również...

Rozwiązania finansowania

Nasze rozwiązania finansowania

sfinansuj swój samochód firmowy